HELOPAL

ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY: vetracie otvory,
, zaoblenie, rezanie vzoru

80% mramor brúsený, 20% polyesterová syntetická živica, farbiace materiály
Pevnosť v tlaku: 104 N/mm2
Pevnosť v ohybe: 22,5 N/mm2
Teplotná tolerancia: od -40 °C do +80 °C
Faktor tepelnej vodivosti: 0,373 W/mK
Kapacita absorpcie vody: menej ako 0,2 % hmotnosti
Hustota: 2018kg/m3