Exkluzív

Helopal Exclusive

Aby ste si mohli vybrať okennú konzolu, ktorá je najbližšie k vášmu osobnému vkusu,
okrem širokej farebnej palety sú jednotlivé produkty matné,
a je možné objednať aj s lesklým povrchom.
Helopal je univerzálny stavebný materiál,
jeho využitie je takmer neobmedzené.

Exclusiv metszet

VEĽKOSTI:

Dĺžka: do 360 cm
Šírka: do 60 cm
Hrúbka: 1,7 cm
Profil: 3,2 cm

VLASTNOSTI MATERIÁLU:

Pevnosť v tlaku: 104 N/mm2
Pevnosť v ohybe: 22,5 N/mm2
Teplotná tolerancia: od -40 °C do +80 °C
Faktor tepelnej vodivosti: 0,373 W/mK
Kapacita absorpcie vody: menej ako 0,2 % hmotnosti
Hustota: 2018 kg/m3

ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY:

vetracie otvory, štrbiny, priezor
iné rezy stien, zaoblenie
výrezy podľa vzoru